fbpx

Adatvédelmi irányelvek

Utolsó frissítés dátuma: 2020.09.11 

1. A szabályzat hatálya 

Jelen szabályzat a sipeurope.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó  adatkezelésekre terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a Felhasználási feltételek által  szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok  kezelésével függnek össze. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya. A Szolgáltató  fenntartja a jogot jelen szabályzat módosítására. 

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon  adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz,  nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés  hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire,  melyekre a sipeurope.hu oldalon található hivatkozás vezet. 

2. Az adatkezelő személye, a felhasználó 

Az adatkezelő: Mátó Attila Csaba (2481 Velence, Gesztenye sor 9.) Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon  megfelelően regisztrált. 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja 

A regisztráció során történő adatrögzítés célja a kapcsolattartás a felhasználóval. Az  adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos  esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az  adatkezelés az oldal szolgáltatásainak igénybe vételének a feltétele. 

4. Hozzáférés a kezelt adatokhoz 

A kezelt adatokat az adatkezelő – a 3. pontban meghatározottakon túl – csak az  érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi  hozzáférhetővé harmadik személyek számára. 

5. Az adatok adatkezelő általi felhasználása 

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a Felhasználási  feltételekben részletezett szolgáltatás céljából használja fel. 

6. Adatbiztonság 

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok  biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a  jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés  vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

7. Az adatkezelés időtartama 

A felhasználó saját adatai törlését bármikor kérelmezheti  

az attila@scalinghub.hu címen. Bárminemű felhasználói adat törlése azonnali és  nem visszavonható. 

Adattovábbítási nyilatkozat 

Elfogadom, hogy Mátó Attila Csaba (2481 Velence, Gesztenye sor 9.) által  a sipeurope.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra  kerüljenek a lent megnevezett adatfeldolgozók részére. Az adattovábbítás célja: a  felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók  visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. 

Adatkezeléssel kapcsolatos kérések 

Bármely felhasználónak joga van felvilágosítást kérnie a róla tárolt adatokról, illetve  kérheti azok törlését (kivéve az adatok azon körét, melynek megőrzését a törvény  előírja). Az ilyen kéréseket elküldheted az info@onlinesikertitkok.hu címre. 

Cookie használat 

A weboldal cookie-kat használ a felhasználói élmény javítására. Az oldal  használatával minden látogató tudomásul veszi, hogy az oldal cookie-kat használ. 

Adatvédelmi tisztviselő 

Az oldal üzemeltetője nem kötelezett adatvédelmi tisztségviselő kinevezésére Jogorvoslati lehetőség 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és  Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Telefon: 06 1 391 1400 

Fax: 06 1 391 1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu

Adatfeldolgozók

Facebook Ireland Limited 

Adatkezelés célja: hirdetéskezelés 

4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland 

www. facebook.com 

OTP Mobil Kft. (Simple) 

Adatkezelés célja: Fizetéskezelés 

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u 30-32. 

Adószám: 24386106-2-43 

Cégjegyzékszám: 01-09-174466 

Honlap: www.otpsimple.hu

Netlight Consulting Kft. (SalesForm) 

Adatkezelés célja: értékesítési rendszer 

Az adatkezelő: Netlight Consulting Kft. 

Az adatkezelő levelezési címe: 1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/b Az adatkezelő e-mail címe: netlight@netlight.hu 

Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 3 550 880 

Cégjegyzékszám: 01-09-192123 

Adószám: 14188127-2-42 

Honlap: salesform.hu 

Mini CRM Zrt (MiniCRM) 

Adatkezelés célja: hírlevél és ügyfélkezelő szolgáltatás 

Az adatkezelő: Mini CRM Zrt. 

Az adatkezelő levelezési címe: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Az adatkezelő e-mail címe: help@minicrm.hu 

Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 9990402 

Cégjegyzékszám: 01-10-047449 

Adószám: HU 23982273 

Honlap: minicrm.hu 

UAB MailerlLite (MailerLite) 

Adatkezelés célja: hírlevél és ügyfélkezelő szolgáltatás 

Az adatkezelő: UAB MailerLite 

Az adatkezelő levelezési címe: Jono Basanavičiaus g. 15, LT-03108 Vilnius Az adatkezelő e-mail címe: netlight@netlight.hu 

Az adatkezelő telefonszáma: +37052199544 

Cégjegyzékszám: 302942057 

Adószám: LT100007448516 

Honlap: mailerlite.com 

Utolsó módosítás dátuma: 2020.09.11